Engineering


ENEZA, s.r.o má dlouholeté zkušenosti v oblasti realizace projektů v průmyslovém prostředí. Díky těmto mimořádným znalostem a vynikajícímu technickému a programovému vybavení jsme schopni nejen připravit návrh řešení nových zařízení či oprav, ale jsme schopni provést také potřebné výpočty pro zajištění požadovaných parametrů zařízení.

Mezi hlavní činnosti v oblasti projekce patří:

  • Zpracování výrobně montážní dokumentace potrubních systémů
  • Zpracování projektů pro tlakové zkoušky a olejové proplachy
  • Technické zprávy, P&I Diagramy
  • 3D modely
  • Tepelné bilance, hydraulické, termodynamické a pevnostní výpočty
  • Axonometrické výkresy potrubních systémů
  • Dispoziční výkresy
  • Výrobní výkresy
  • Postupy svařování: WPQR, WPS
  • Dokumentace reálného stavu potrubí ve výrobních jednotkách