Kryogenika


Kryogenika

Práce při kryogenních teplotách s sebou přináší mnoho montážních a logistických problémů.
S chemicky nebezpečnými kryogenními médii a prací v chladném prostředí máme bohaté zkušenosti, které jsme získali během dlouholeté spolupráci při výstavbě, údržbách a servisu kyslíkáren v Česku, v Polsku a na Slovensku.
Spektrum činnosti v oboru chlazení a kryogenika:

  • zařízení pro chlazení kapalin
  • kryogenní potrubí
  • nízkoteplotní nádrže a zásobníky
  • Coriolisovy průtokoměry
  • zařízení pro zkapalňování plynů, tepelných výměníků, aparátů na dělení vzduchu apod.

Veškeré opravy, montážní a servisní práce v kryogenním prostředí jsou plně v souladu se všemi požadavky zákazníků i ostatních zainteresovaných stran v oblastech kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. Samozřejmostí jsou speciální osobní ochranné prostředky pro práci s kryogenními kapalinami.

 

< Zpět