Montáž


Montáže energetických zařízení jsou hlavním předmětem naší činnosti. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti výstavby a montáže energetických zařízení a souvisejících technologií jsme schopni realizovat projekty přesně dle potřeb a představ odběratele.

Naše společnost zajišťuje komplexní montáž potrubí, montáž zařízení , montáž v oblasti kryogeniky a montáž ocelových konstrukcí.

Inovativní přístup, moderní technologie a pečlivost zaručují, že námi realizované projekty
splňují požadavky na minimalizaci nákladů a realizaci v krátkém časovém období při zachování nejvyšší kvality zaručující dlouhou životnost námi nainstalovaných systémů.

Projekty jsme schopni realizovat jak pod vedením odběratele, tak také samostatně formou na klíč.

V případě realizace projektů formou na klíč patří mezi činnosti zajišťované naší společností:

Vedení stavby a koordinace v rozsahu předmětu díla:

 • technické a organizační vedení stavby
 • svářečský dozor (EWE/EWT)
 • zajištění BOZP a požární ochrany
 • vybavení OOP dle standardu EU
 • technické zázemí a technologické vybavení
 • pojištění zaměstnanců a společnosti ENEZA , s.r.o.
 • zařízení staveniště

Zpracování dodavatelské dokumentace:

 • Plán zajištění jakosti / plán kontrol a zkoušek / Program řízení jakosti
 • Svarová dokumentace (WPS/WPQR)
 • Projekty zkoušek a najíždění
 • Provozní předpisy
 • Dokumentace pro prokazování
 • protokoly o provedených zkouškách, atesty, protokoly osvědčující kvalitu použitých materiálů, protokoly o tepelném zpracování materiálů, svářečskou dokumentaci, osvědčení o jakosti a komplexnosti
 • Dokumentace pro včasné a řádné provádění údržby
 • Specifikace běžných oprav a poruch
 • Specifikace náhradních dílů a spotřebního materiálu
 • Dokumentace skutečného provedení

Zajištění a realizace hmotných dodávek:

 • dodávka v rozsahu stanoveném v realizační dokumentaci
 • povrchová úprava a finální nátěry
 • konzervace a balení pro přepravu (včetně zámořského balení)
 • doprava materiálů na místo plnění

Pro dané činnosti vlastníme veškerá potřebná oprávnění. Pracujeme v moderně vybavených dílnách a disponujeme potřebným montážním nářadím a přípravky. Naši pracovníci jsou vybaveni moderní měřící a manipulační technikou.

 

Montáž