HSEQ/ Certifikace


Společnost ENEZA, s.r.o. klade důraz na řízení rizik ve všech oblastech své činnosti a předcházení újmě na zdraví a životním prostředí je naší největší prioritou.

Naši pracovníci jsou vybaveni moderními ochrannými pomůckami a rovněž jsou pravidelně vzděláváni v oblasti identifikace rizik a jejich prevence.

Společnost zavedla a má certifikovaný systém řízení podle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN 3834-2:2006 pro činnosti projektování, výstavba, výroba, montáže, opravy, rekonstrukce a servis energetických a hutních zařízení.

Systém enviromentálního managementu podle norem ČSN EN ISO 14001:2005 pro činnosti projektování, výstavba, výroba, montáže, opravy, rekonstrukce a servis energetických a hutních zařízení.

Politika integrovaného systému řízení kvality a environmentu.

Pracovníci společnosti prošli mnoha školeními a kurzy, získali oficiální oprávnění, na základě kterých jsme schopni zajišťovat vysoce specializované činnosti v oblasti vyhrazených technických zařízení.


Společnost získala oprávnění v níže uvedeném rozsahu

Zdvihací zařízení

Oprávnění ITI k montáži, opravám, generálním opravám a rekonstrukcím, revizím a revizním zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení dodavatelským způsobem:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
 • jeřáby o nosnosti nad 5000 kg
 • ruční zdvihadla

Tlaková zařízení

Oprávnění ITI k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení dodavatelským způsobem:

 • montáž, opravy a rekonstrukce tlakových nádob stabilních skupiny A, B
 • montáž, opravy a rekonstrukce parních a kapalinových kotlů 1., 2., 3. a 4. třídy
 • revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny A, B
 • revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných parních a kapalinových kotlů 1., 2., 3. a 4. třídy
 • Oprávnění OBÚ k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a zkouškám tlakových nádob stabilních skupiny A, B a parních a kapalinových kotlů 1., 2., 3. a 4. třídy

Plynová zařízení

Oprávnění ITI k montáži, opravám, revizím a zkouškám dodavatelským způsobem vyhrazených plynových zařízení:

 • zařízení pro výrobu a úpravu plynu
 • zařízení pro skladování  včetně tlakových stanic
 • zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
 • zařízení pro snižování a zvyšování tlaku plynu
 • zařízení pro rozvod plynu
 • zařízení pro spotřebu plynů spalováním