Předmět činnosti


Hlavním předmětem činnosti společnosti ENEZA, s.r.o. je projektování, výstavba, montáže, opravy, rekonstrukce energetických zařízení a souvisejících technologií.

 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Montáže technologických zařízení
 • Montáž potrubí
 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí
 • Výroba technologických celků
 • Výroba svařenců
 • Strojní údržba a opravy
 • Odstraňování poruch a havárií
 • Technologické zázemí
 • Dopravní služby
 • Specializovaný maloobchod